Radiatorvägen 7
Örebro 702 27

OBS Det står ett tefatsliknande hus framför lokalen